Aquarium Invertebrate Hom

Aquarium Invertebrate Hom

Tshooj lus no muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb hais txog ntau hom thoob dej yug ntses Invertebrate hom, ntawm no koj yuav kawm lawv cov npe, paub txog cov lus piav qhia thiab cov xwm txheej ntawm kev khaws cia hauv thoob dej yug ntses, lawv tus cwj pwm thiab kev sib raug zoo, yuav ua li cas thiab noj dab tsi, qhov sib txawv thiab cov lus pom zoo. rau lawv yug me nyuam. Aquarium invertebrates yog cov neeg sawv cev tshwj xeeb ntawm lub ntiaj teb thoob dej yug ntses uas tuaj yeem nqa ntau yam rau lub tsev thoob dej yug ntses nrog ntses. Feem ntau hom invertebrates yog Snails, tab sis Crayfish, Shrimps thiab Crabs muaj nuj nqis sib npaug los ntawm aquarists. Invertebrates, zoo li tag nrho cov tsiaj nyob, xav tau qhov chaw nyob tsim nyog rau lawv thiab xaiv cov neeg nyob sib ze kom txhua tus neeg nyob hauv thoob dej yug ntses xis nyob thiab tsis noj.